Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wznowienie działalności przedszkola

Szanowni Rodzice!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz z uwzględnieniem wytycznych Głownego Inspektora Sanitarnego od 11 maja 2020 r. Przedszkole Gminne w Przedczu wznawia działalność, tz. organizujemy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla ograniczonej liczby dzieci (do 12 w grupie, pierwszeństwo - dzieci rodziców pracujących). Organizację pracy w reżimie sanitarnym regulują procedury, do zapoznania z którymi zachęcamy.
Proszę też, aby Rodzice, którzy zadeklarowali powrót dzieci przygotowli je na trochę inne zasady ponujące w przedszkolu, np. zachowanie dystansu, dziecko bez rodzica wchodzi do budynku, w salach pozostawiona częć zabawek, nie ma dywanów, wyjątkowa troska o higienę: poprawne mycie rąk po przyjściu do przedszkola, po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, kichanie i kasłanie ,,w łokieć", w drodze do przedszkola zasłonięte usta i nos.
Rodziców zobowiązuję do przyprowadzania tylko dzieci zdrowych !!!
Dzieci, które pozostaną w domach nadal będą miały nauczania zdalne ze swoimi wychowawcami.

Z życzeniami zdrowia dla wszystkich Dzieci i ich Rodzin

dyrektor

Wioletta Janicka

Data dodania: 2020-05-08 13:36:37
Data edycji: 2020-05-08 13:40:06
Ilość wyświetleń: 285
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej